Yüksek Kalite Standartlarıyla Hukuk Danışmalığı

Daha Fazlası

ALM LAW OFFICE
olarak;

Farklı branşlarda uzmanlıkları ile özel dava ekip arkadaşlarımızla müvekkillerimizin bireysel ve kurumsal ihtiyaçlarını gözeterek önleyici hukuk danışmanlığı da dâhil olmak üzere hem bireysel hem de kurumsal hukuki süreçleriniz için çözüm odaklı danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

Müvekkillerimizin ihtiyaçlarını ve haklı menfaatini gözeterek önleyici hukuk danışmanlığı kapsamında çözüm odaklı hizmetler sunarken, yargılama süreçlerinin kaçınılmaz olduğu durumlarda ise titizlikle yargılamanın her aşamasında sonuca yönelik ve hedef odaklı olarak hareket etmekteyiz.

Misyonumuz; bireysel danışanlarımızın hak arama yolculuğunda özveri ile davranarak çözüme ulaştırmak ve kurumsal danışanlarımızın ticari başarılarına katkıda bulunmaktı

15 Yıllık

Deneyim

Image
Mockup Image

Danışanlarımıza ve müvekkillerimize sunduğumuz hizmetler

Ticaret Hukuku

(Haksız Rekabet, Ticari Defterler, Alım Satım Sözleşmeleri)

E-Ticaret Hukuku Tüketici Uyuşmazlıkları

, Siber Suçlar, Şirket ve Tedarikçi Sözleşmeleri, Mesafeli Alım-Satım Sözleşmeleri)

Fikri Mülkiyet Hukuku

(Telif, Marka, Patent , Tasarım, Faydalı Model)

Reklam Hukuku

(Ticari Reklamlar, Haksız Ticari Uygulamalar)

Tüketici Hukuku

(Zorunlu ve İhtiyari Arabuluculuk, Dava Süreçleri)

Sözleşmeler Hukuku

(Sözleşme hazırlanması, sözleşme müzakereleri)

Şirketler Hukuku

(Şirket Birleşme ve Devralmaları, Genel Kurul Kararları, Yönetim Kurulu ve Müdürler Kurulu Kararları hazırlanması ve süreçlerin takibi)

Sermaye Piyasası Hukuku

(İzahname hazırlanması, kurumsal danışmanlık)

İş Hukuku

(İşveren ve işçi arasındaki uyuşmazlıklar, kurumsal danışmanlık)

Deniz Hukuku

(Taşıma Sözleşmeleri, Navlun Sözleşmeleri)

Sigorta Hukuku

(Sigorta Sözleşmeleri, Rücu Davaları, Tazminat Davaları)

Kira Hukuku

(Kira uyuşmazlıklarının çözümlenmesi)

Sağlık Hukuku

(Malpraktis, sözleşme ilişkisinden doğan sorumluluk ve sorumsuzluk anlaşmaları)

Ceza Hukuku

(Sulh Ceza, Asliye Ceza, Ağır Ceza, Askeri Ceza, İcra Ceza Davaları)

İdare Hukuku

(Tam Yargı ve İptal Davaları)

Vergi Hukuku

(Vergi Uzlaşmaları Vergi Davaları)

Uluslararası Sözleşmeler Hukuku

(Uluslararası Ticaret, Incoterms ve CIGS uygulamaları)

Aile Hukuku

(çekişmeli ve anlaşmalı boşanma davaları, mal varlığı tasviyesi, soy bağı davaları, aile içi şiddet sebepli tedbir kararlarının alınması)

Miras Hukuku

(Tenkis, Denkleştirme Davaları, Miras Taksim Sözleşmeleri)

İcra Hukuku

(alacağın tahsili amaçlı icra ve iflas takipleri, borçlu ya da alacaklı müvekkiller ile karşı taraf arasında borç tasfiye ve yapılandırma görüşmeleri yapılması, yapılan sulh anlaşmalarının protokole bağlanması)

Bilişim Hukuku

(Bilişim Suçları, Erişimin Engellenmesi, İnternet içerik sağlayıcı ve yer sağlayıcısına yönelik danışmanlık hizmeti verilmesi, İnternet üzerinden mal ve hizmet satan şirketlere yönelik olarak hukuki danışmanlık hizmetleri verilmesi ve hukuki alt yapının hazırlanması)

Tahkim

(tahkim anlaşmaları, uyuşmazlıkların tahkim yolu ile çözümlenmesi)

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku & GDPR

(Bilgilendirme Eğitimi, Kişisel Veri Envanterinin Çıkarılması, Uyum Danışmanlığı, Proje Yönetimi