Kariyer

ALM LAW OFFICE

Kariyer

İcra Hukuku alanında “müşteri memnuniyeti” ilkesi ile başarısını sürekli artıran Alm Law Office İnsan Kaynakları yönetiminde de bu ilkeyi esas almaktadır. Şirketin başarısında ve rekabet üstünlüğü sağlamasında en büyük payın çalışanların olduğuna inanmakta ve çalışanlarımızı en değerli varlığımız olarak görmekteyiz.

Tüm İnsan Kaynakları politikalarımızı, yaratıcılığa ve sürekli gelişime önem veren, çağdaş, çalışanların da ortak hedeflere katıldığı bir ortam hazırlanması üzerine yapılandırmaktayız. Şirketimiz stratejik hedeflerini gerçekleştirirken, çalışanımızın da kendi gelişimine de olanak sağlamasına fırsat vermek, İnsan Kaynakları politikalarımızın temel öğelerindendir. Bu bilinçle amacımız, ortak hedefler doğrultusunda, çalışanlarımızın mutluluğunu ve iş verimini arttıracak etkili insan kaynakları sistemlerini yapılandırmak, sürekliliğini sağlamak ve çalışanlar tarafından benimsenmiş uluslararası standartlarda İnsan Kaynakları politikalarını uygulayarak, daha iyi bir geleceğe ulaşmaktır.

İnsan Kaynakları Stratejimiz “İçinde bulunduğu sektörde” yüksek standartta insan kaynakları yönetim anlayışının benimsendiği, herkesin çalışmak istediği ve çalışmaktan gurur duyduğu bir şirket olmaktır.

 • Değerlerimiz
 • Aidiyet Duygusu
 • Kazan Kazan Yaklaşımı
 • Değişime Açık Olmak
 • Müşteri Odaklı Olmak
 • Yenilikçi Olmak
 • Sonuç Odaklı Olmak
 • Çalışanlara Değer Vermek
 • Katılımcılık ve Paylaşımcılık
 • Sosyal Sorumluluk
 • Güvenilirlik
 • Şeffaflık
 • Duyarlılık
 • Adaletli Olmak
 • Sevgi ve Saygı
 • Çevreye Saygılı Olmak
 • Seçme ve Yerleştirme

Alm Law Officena başvuran adayların, bilgi ve becerilerinin, pozisyon ile uygun olması temel şart olarak esas alınır. Adayların eğitim düzeyleri, bilgi ve becerileri, deneyimleri dikkate alınarak değerlendirme yapılır.Alm Law Officena başvuruda bulunmak için kariyer.net, yeni bir iş, ve Kurumsal sayfamızı kullanabilirsiniz.

Oryantasyon Eğitimi ve İşe Başlama İşe yeni başlayan çalışanlar, eğitim faaliyetlerine, şirkete hızlı ve kolay uyumunu sağlayan “Oryantasyon Programı” ile başlar. İş başı yapan kişi pozisyona bağlı olarak oryantasyon programına alınır.

Staj Üniversite öğrencilerine belirli kontenjanlar dahilinde staj imkanı sağlanmaktadır.

Eğitim ve Gelişim Alm Law Officenda eğitim hedefimiz “İnsana yapılan yatırım, en yüksek getirili yatırımdır” ilkesine inanarak, tüm çalışanlarımıza yüksek standartlarda geliştirme ve eğitim olanakları sunabilmek ve onların şirketin başarısındaki etkinliklerini sürekli kılmalarına ve arttırmalarına önemli katkı sağlamaktır.

Sürekli değişen rekabet koşullarında, şirketimizin konumunu korumak ve geliştirmek adına mesleki eğitimlere ve kişisel gelişim eğitimlerine verdiğimiz önemle, çalışanlarımızın kişisel gelişim sorumluluklarının farkında olacakları, yüksek performanslı bir çalışan kültürü yaratılmasına katkı sağlayarak, üzerimize düşen çağdaş insan kaynakları yönetimini gerçekleştirmeye çalışıyoruz.

Çalışanlarımızın bilgi, beceri ve tutumlarında, performansında, çalışma ortamında, motivasyonunda iyileştirmeyi ve kurum kültürünü yaygınlaştırmayı amaçlayan eğitim faaliyetleri aşağıdaki gibi gruplandırılmıştır.

Oryantasyon Eğitimi: İşe yeni başlayan her personele, firma ile ilgili genel bilgilerin verildiği eğitim programıdır. İç ve Dış Eğitim: Personelin, uzmanlık gerektiren konulardaki bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik, firma dışında veya firma içinde organize edilen eğitim programlarıdır. İşbaşı eğitimleri: Çalışanlarımızın yaptığı işin niteliğine göre teknik konularda ve kurum içinde çalışma kuralları ile ilgili gerçekleşen eğitimlerdir. Motivasyon Faaliyetleri Çalışan Memnuniyet anket faaliyetlerin sonucunda elde edilen verilerle motivasyon arttırıcı Sportif, kültürel ve sosyal aktiviteleri gerçekleştirmek.

Ücret Yönetimi Faaliyetleri Alm Law Officenda ücret sistemi adil ve rekabetçi bir politika üzerine kurgulanmıştır. Sektör bazında yapılan araştırmalar ve şirket içi dengeler gözetilerek ücret politikası her yıl gözden geçirilir.

İşe alımda ücret, temel olarak pozisyonun gerektirdiği ve kişilerin sahip olduğu yetkinliklere, iş bazında sorumluluklara, adayların eğitim ve iş tecrübelerine dayanarak yapılan değerlendirme sonucu belirlenir.

Alm Law Officenda Çalışma Saatleri Alm Law Office personellerinin çalışma günleri Pazartesi – Cuma (5 gün), çalışma saatleri hafta içi 08:30-18:00 arası, ayda 2 cumartesi 08:30-13:00 (dönüşümlü) haftada ortalama 45 saat olarak belirlenmiştir. Pazartesi - Cuma: 08:30 - 18:00 Cumartesi: 08:30 - 13:00 (Ayda 2 cumartesi off)

Yemek: Günde bir öğün Ticket kart ile yemek yüklemesi verilir. Servis: Personel servisimiz bulunmamaktadır.